Clavis Piano's Privacyverklaring

Privacyverklaring Clavis Beheer BV

Clavis-privacyverklaring: wat wij doen met de persoonsgegevens van onze bezoekers, klanten, en overige relaties. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken.

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie verstrekken over een individueel persoon, zoals contactgegevens, maar ook financiŽle gegevens of gegevens over andere privacygevoelige zaken. Uiteraard hebben wij maatregelen genomen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Graag informeren wij u hierover.

Persoonsgegevens

Als wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dat altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons interne privacybeleid. De basisbeginselen van ons interne privacybeleid zijn:

 • We vertellen u altijd wat wij doen met uw gegevens en hoe u bijvoorbeeld uw recht op inzage en bezwaar kunt uitoefenen.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld (zoals uitvoering overeenkomst, relatiebeheer, klantenadministratie en marketing).
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en alleen als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken.
 • Hoe privacygevoeliger de informatie, des te minder gebruik wij maken van de gegevens.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond bestaat.
 • We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens.
 • We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als wij voldoende waarborgen krijgen voor de bescherming van uw gegevens.

In deze privacyverklaring vindt u informatie over wat wij met de persoonsgegevens doen die wij krijgen bij de uitvoering van onze activiteiten. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de volgende vragen:

 1. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
 2. Welke type persoonsgegevens verwerken we?
 3. Nadere informatie over cookies
 4. Hoe gebruiken we die informatie en op basis waarvan doen we dat?
 5. Met wie delen we deze informatie?
 6. Hoelang bewaren we uw gegevens?
 7. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
 8. Waar slaan we uw gegevens op?
 9. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?
 10. Waar kunt u meer informatie krijgen over de wijze waarop Clavis Beheer BV met uw persoonsgegevens omgaat?

Bekijk de regels die wij hanteren over de persoonsgegevens van onze (website)bezoekers, klanten en overige relaties.