Clavis Piano's Duncan Martens

Duncan Martens, Rayon Amsterdam centrum

In de 2e helft van de jaren 90 heb ik de opleiding pianotechniek en stageplan gevolgd bij de pianovakschool te Amsterdam in. In oktober 1998 ben ik als vaste stemmer voor rayon Amsterdam-centrum bij Clavis in vaste dienst getreden waar ik nog steeds actief ben als stemmer en interne opleider.

Na een aantal jaren op traditionele wijze voor Clavis in de buitendienst gewerkt te hebben, ben ik me toe gaan leggen op het stemmen met computersoftware. Als een van de eersten in Nederland besefte ik dat ook voor de traditionele pianotechnicus er veel te winnen was en is door computers en informatietechnologie te gebruiken.

Na een aantal jaren bestuurswerk voor de VvPN (Vereniging van Pianotechnici Nederland) ben ik me gaan specialiseren in pianotechniek op het vlak van onderwijs en innovatie. De ervaringen uit voorgaande jaren als beta-tester voor de Reyburn Cybertuner software, sloten hier goed op aan.

Dit heeft er gaandeweg toe geleid dat ik software heb ontwikkeld en een examenmodel geschreven heb voor de pianovakschool en VvPN. Deze software en examenmodellen worden tot op heden nog steeds gebruikt voor certificering en opleiding van leerlingen van de pianovakschool en tevens voor de bijscholing van reeds werkzame collegas uit de pianobranche. De kwaliteitsbasis van piano-stemmend Nederland.